רסיטל בביצוע שירה לגמן
בתכנית: במלאת עשור למותו של גיירגי ליגטי, מיצירותיו לשלושה כלי מקלדת
14:15, אודיטוריום מוזיאון הכט, הבניין הראשי

הקונצרט החמישי במסגרת "סדרת הקונצרטים האוניברסיטאית" 

הזמנה

תכנייה


Shira Legmann