top

עבודות סטודנטים

באסם סאפאדי ועאמר מדאח

Project
קורס "יצירה והפקה מוסיקלית", 2013/14, בהדרכת אסף תלמודיאור רוזנפלד

Machine
קורס "יצירה והפקה מוסיקלית", 2013/14, בהדרכת אסף תלמודיהראל גל

pdf Movements of the faded heart
פרטיטורה שחוברה במסגרת הקורס "כתיבה תזמורתית", 2013/14, בהדרכת פרופ' עודד זהבי

נטע הילה דנציגר

 pdf פרטיטורה     audio הקלטה  (גרסה מעובדת; מבצעים: דניאל לדרמן, גיטרה חשמלית; נטע דנציגר, פסנתר)
יצירה במסגרת הקורס "הדרכה אישית", 2013, בהדרכת פרופ' איתן שטיינברג

יובל רוזין

Closed Eyes
קורס "יצירה והפקה מוסיקלית", 2012/13, בהדרכת אסף תלמודי
pdf תהליך העבודה

{mp3}Closed-Eyes-MIXDOWN{/mp3}
 

איתי יהודאי

pdf תכניית קונצרט
קורס "הסדרה הסימפונית", 2011/12, בהדרכת ד"ר אביגיל ווד

pdf היסטוריה, פוליטיקה ומוסיקה ביפן, בדרום אפריקה ובישראל (עבודת סיום)
קורס "מבוא לאתנומוסיקולוגיה", 2011/12, בהדרכת ד"ר אביגיל ווד

pdf על מוסיקה ולאומיות (עבודת סיום)
קורס "מבוא למוסיקה קלאסית ורומנטית", 2011/12, בהדרכת ד"ר אביגיל ווד

נטע הילה דנציגר

 pdf עבודה סמינריונית
סמינריון " 'משירי ארץ אהבתי' – מילים וצלילים בשירתה המולחנת של לאה גולדברג", 2011/12, בהדרכת פרופ' עודד זהבי ופרופ' חיה שחם