top

הלימודים לתואר ראשון

main-picהחל משנת הלימודים תשע"ח , החוג למוסיקה מציע את מסגרות הלימודים הבאות:
"חד-חוגית" , דהיינו: כדי לקבל תואר ראשון, על כל סטודנט לצבור 80 נקודות זכות (נ"ז) בלימודיו במסגרת החוג, 16 נ"ז בקרב חוגי בית הספר לאמנויות, ו-נ נז בחוגים אחרים באוניברסיטה.
"דו-חוגית" , דהיינו: כדי לקבל תואר ראשון, על כל תלמיד סטודנט 60 נקודות (נ"ז) בלימודיו, ועוד 60 נ"ז בחוג אחר באוניברסיטה, לבחירתו. הלימודים בחוג משתעים על פני שלוש לימוד
. 43ier, בכל

  מטריות לימודים רוכשים לתלמידות ביסודות הידע והשלישית (הרמוניה, שמי שמי וקוקו). כמו כן, הם לומדים את תולדות המוסיקה והרוח, מוסיקה וטלוויזיה בשיטת המוסיקה; והמשתתפים בנג I באנסמבל ו / או בזרה במקהלה. סטודנטים מצטרפים ללימודי קומפוזיציה וקורסים מיוחדים . בשנה השנייה מוצע קורסי המשך במקצועות מיומנויות; מבוא לניתוח יצירות; קורסים בתחומי הגאץ, האקוסטיקה והמוסיקה הישראלית, הפקה מוסיקלית, אתנומוסיקלית, מוסיקה ישראלית, תורת המוסיקה הערבית, וקורסי. כמו כן, סטודנטים משתתפים בנגל אני באנסמבל ו / או בזרה במקהלה . בית ספר שלישי משתתפים בסמינורי, ליקויים בקורסים מתקדמים .
צוותי הלינות והזמנות בבתי הספר, המתאמנים בבתי הספר, על מנת לקדם את בית הספר.
החוג מציע גם נקודה (חד - חוגי) התמחות לסטודנטים שעיקר מעיינות. תכנית הלימודים במסלול זה, כולל קורסים פרטיטורות, ניצוח למלחינים ועוד .
החוג למוסיקה מעודד את תלמידיו בקורסים, בחסות החגים ותיאטרון לאומנות, יצירה, שכניו במשכן לאמנויות.

תנאי קבלה
החוג מתקבל על ידי האוניברסיטה, ובעל קבלת פנים. הראיון כולל בדיקה של רמת הביצוע ו / או בקול, השקת צלילים, מרווחים, אקרודים וזיהוי. שלהם מתוך שמיעה. ראיון הקבלה הוא מרכיב חשוב והולך.

בחופשת התחנה פועל כיתת "מכבי" מרוכזת ואינטנסיבית, המכשירה את המעוניינים.

תכניות
לימודים לשנת הלימודים תשע"ז:
תכנית הלימודים במסלול תשס"ז (2016/17)
תכנית הלימודים במסלול המורחבת תשס"ז (2016/17)
תכנית הלימודים במסלול קומפוזיציה תשע"ז (2016/17)
לשנת הלימודים תשע"ח You


תכנית לימודים חדשה -
החוג למוזיאון ישראל - החוג למוזיאון ולוגץ! סטודנטים מצטיינים בתיקונים יזכו למלגות, התמחות מעשית במימון.
נוסף באתר לפני פרטי  תכנית למדעי רוח דיגיטליים 
ובדף הפייסבוק:  http://dighum.haifa.ac.il/is - אינטרנט / index.php / הוא /
למידע נוסף, ניתן לשלוח מייל לראשי תכנית: 
ד"ר משה לביא,  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
פרופ 'צבי קופלוג,  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..i';document.getElementById('cloakc1a7f62a6c97543075b548c2ac6635ae').innerHTML += ''+addy_textc1a7f62a6c97543075b548c2ac6635ae+'<\/a>'; l
יש תורה בהרשמה גם בחוג למערכות :  
http://hevra.haifa.ac.il/is-web/index.php/he /
כמו כן, יש לעמוד בתנאי הקבלה של שני החוגים.