main-pic

מסגרת הלימודים בחוג היא "דו-חוגית", דהיינו: כדי לקבל תואר ראשון, על כל סטודנט לצבור 60 נקודות זכות (נ"ז) בלימודיו במסגרת החוג, ועוד 60 נ"ז בחוג אחר, לבחירתו. הלימודים בחוג משתרעים על פני שלוש שנות לימוד.

בשנה הראשונה רוכשים הסטודנטים ידע ביסודות המוסיקה ושליטה במיומנויות (הרמוניה, פיתוח שמיעה וקונטרפונקט). כמו כן, הם לומדים את תולדות המוסיקה המערבית, ושיטות מחקר בתורת המוסיקה; ומשתתפים בנגינה באנסמבל ו/או בזמרה במקהלה. סטודנטים מעוניינים מצטרפים ללימודי קומפוזיציה. ולקורס מיוחד בהנחיה אישית.

בשנה השנייה מוצעים קורסי המשך במקצועות המיומנויות; מבוא לניתוח יצירות; קורסים בתחומי הג'אז, האקוסטיקה והמוסיקה האלקטרונית, ההפקה המוסיקלית, אתנומוסיקולוגיה, מוסיקה ישראלית, תורת המוסיקה הערבית, וקורסי בחירה במגוון נושאים. כמו כן, הסטודנטים משתתפים בנגינה באנסמבל ו/או בזמרה במקהלה.

בשנה השלישית משתתפים הסטודנטים בסמינריון, לומדים בקורסים מתקדמים שונים לבחירתם ומשלימים פרויקטים אישיים.

  
תנאי קבלה

לחוג מתקבלים מועמדים שעומדים בתנאי הקבלה של האוניברסיטה, ובעקבות ראיון קבלה אישי בחוג. בראיון מציגים המועמדים את ניסיונם המוסיקלי ואת כישוריהם (נגינה/זמרה, אלתור, קריאת תווים, שמיעה מוסיקלית, ידיעת תיאוריה). ראיון הקבלה הוא מרכיב עיקרי בשיקולים לקבלת המועמדים כסטודנטים בחוג.

בחופשת הקיץ פועלת כיתת "מכינה" מרוכזת ואינטנסיבית, המכשירה את המעוניינים לעמוד בדרישות הקבלה של החוג.