מלגות ע"ש ג'ק ומיני לוינסון ז"ל לתלמידי החוג למוסיקה - תקנון תשפ"ב (2021/22)
אתר המלגות בדיקנאט הסטודנטים
____________________________________________________________________________________________________________________________
 
אתר המלגות ברשות ללימודים מתקדמים