החל משנת הלימודים תשע"ח והלאה

מבנה והיקף לימודים:
80 נ"ז בחוג למוסיקה, 16 נ"ז בחוגי המשכן לאמנויות (4 נ"ז סמינריון + 12 נ"ז קורסי בחירה), 24 נ"ז בחוגים אחרים)
שנה   סוג שיעור חובה / בחירה שש"ס נ"ז סה"כ
שנה א (דרג 1)
האזנה עצמית לרפרטואר קאנוני תרגיל מתוקשב חובה 0 0
28
נוכחות בקונצרטים ובאירועים בחוג ובמשכן לאמנויות  תרגיל מתוקשב חובה  0 0
הרמוניה (שנתי)  שיעור ותרגיל חובה 4 4
פיתוח שמיעה (שנתי)  שיעור ותרגיל חובה 4 4
מבוא לאתנומוסיקולוגיה   שיעור חובה 4 4
מוסיקה וטכנולוגיה (סמסטריאלי)  שיעור סדנא חובה 2 2
אוריינות אקדמית (סמסטריאלי)  שיעור ותרגיל (מתוקשב) חובה 2 2
מבוא לתולדות המוסיקה המערבית (שנתי)  שיעור  חובה  4
מבוא למוסיקה קלאסית ורומנטית שיעור חובה 4 4
מבוא למוסיקה ערבית  שיעור חובה 2 2
פרקטיקה ביצועית  סדנא חובה לבחור סדנא אחת מתוך רשימה מוצעת 4-6 2
שנה ב (דרג 2)      
 האזנה עצמית לרפרטואר קאנוני תרגיל מתוקשב  חובה 0 032   
 נוכחות בקונצרטים ובאירועים בחוג ובמשכן לאמנויות תרגיל מתוקשב  חובה 0 0
 הרמוניה מתקדמים (שנתי)  שיעור ותרגיל חובה 4 4
 פיתוח שמיעה מתקדמים (שנתי) או פיתוח שמיעה מזרחי (סמסטר א') + פיתוח שמיעה מתקדמים (סמסטר א') שיעור ותרגיל חובה (לבחירה אחד מתוך שני הקורסים) 4 4
 קונטרפונקט (שנתי) שיעור ותרגיל  חובה 4 4
 מבוא לניתוח יצירות (שנתי) שיעור ותרגיל  חובה 4 4
 תורת המקאם (שנתי)  שיעור חובה 4 4
 מחשבה במוסיקה שיעור / סמינר מחלקתי חובה 2 2
 קורסי עיון במוסיקולוגיה / אתנומוסיקולוגיה שיעור חובה  לבחור מתוך רשימה מוצעת  4 4
נושאים בהיסטוריה של מוסיקה מערבית: לבחירה אחד מאלה:
נושאים במוסיקה של ימי-הביניים והרנסנס המוקדם - 4 נ"ז
נושאים במוסיקה של הרנסנס המאוחר והבארוק - 4 נ"ז
נושאים במוסיקה של המאה העשרים - 4 נ"ז

שיעור

 חובה לבחור מתוך רשימה מוצעת
 
4

4
פרקטיקה ביצועית סדנא חובה לבחור סדנא אחת מתוך רשימה מוצעת 4-6 2
שנה ג' (דרג 3) 
 האזנה עצמית לרפרטואר קאנוני תרגיל מתוקשב  חובה  0 0
12      
 נוכחות בקונצרטים ובאירועים בחוג ובמשכן לאמנויות תרגיל מתוקשב חובה 0 0
 קונטרפונקט מתקדמים (סמסטריאלי) שיעור ותרגיל חובה 2 2
 מוסיקה אמנותית בישראל (סמסטריאלי) שיעור חובה 2 2
 סמינריון סמינריון חובה לבחור סמינריון אחת מתוך רשימת ההיצע 4 6
 פרקטיקה ביצועית סדנא חובה לבחור סדנא אחת מתוך רשימה מוצעת 4-6 2
קורסי בחירה - לשנים ב' ו-ג'
קורסי בחירה מתוך היצע החוג     בחירה - 8 8
סה"כ          80 
מקבצים      
מקבץ מס 1 - חוגי בית הספר לאמנויות
 שיעורי בחירה   בחירה   10
16 
 סמינריון (לבחירה מתוך היצע ביה"ס לאמנויות)  סמינריון חובה   6
מקבץ מס 2 - חוגים אחרים באוניברסיטה      
 קורסי בחירה מתוך היצע כלל החוגים (מתוכם 6 נ"ז בתכנית "דרך הרוח").
החל מתש"פ יש לבחור מתוך אשכולות העשרה - "דרך הרוח"/"יזמות וחדשנות"/ "מדעי הנתונים"*
  בחירה   24 24
סה"כ נ"ז במקבצים         40
סה"כ נ"ז לתואר         120
 
.
 .החל משנת תש"פ על סטודנט לבחור 6 נ"ז אשכולות העשרה המוצעים יש לבחור אשכול אחד מתוך השלושה המוצעים* 

תנאי מעבר משנה א' לשנה ב'
א. ממוצע ציונים 70 בתום שנה א' ללימודים.
ב. עמידה בקורסי המיומנויות - הרמוניה, פיתוח שמיעה, קונטרפונקט.
ג. עמידה בבחינת האזנה אישית.
ד. צבירה של 12 נ"ז לפחות.
ה. נוכחות בקונצרטים ופעילויות החוג.

תנאי מעבר משנה ב' לשנה ג'
א. עמידה בבחינת האזנה אישית.
ב. עמידה בקורסים: שיאוח מחקר, מבוא לתקופה קלאסית - רומנטית.
ג. סיום חובות אנגלית.
ד. נוכחות בקונצרטים ופעילויות החוג.