טפסים
כללי
טופס ערעור על ציון
נוהל הגשת עבודה שלא בעברית
בקשה לדחיית מועד ההגשה של עבודה אמות מידה לכתיבה של עבודות אקדמיות
בקשה למועד חריג
הסבר על מילוי הטופס המקוון, החדש,  למועד חריג
תקנון מועד חריג 
מהי גנבה ספרותית ומה העונשים עליה?
טופס השאלת ציוד הישגים מול סולם ציונים
תנאי מעבר שלב משנה לשנה בתכניות הלימודים נוהל הגשת מטלות באיחור
עבודה סמינריונית בחוג למוסיקה
לוח בחינות
נוהל נגינת סטודנטים באירועים בקמפוס
לוח בחינות סמסטר א' תשפ"ג (מעודכן לתאריך 20.11.22)
נוהל שימוש במעבדת המחשבים - 011, 012
לוח בחינות סמסטר ב' תשפ"ג (מעודכן לתאריך 30.4.23)  נוהל פניות סטודנטים
  נוהל שימוש באולפן (325)
מערכת שעות איגרות מידע לשנת הלימודים תשפ"ג (2022/23)
מערכת שעות תשפ"ג (מעודכן לתאריך 29.8.22)
מערכת שעות מעודכנת - סמסטר ב' תשפ"ג (מעודכן לתאריך 26.2.23)
רשימת קורסים, תואר ראשון, לשנת הלימודים תשפ"ג (מעודכן לתאריך 29.8.22)

רשימת קורסים, תואר שני, לשנת הלימודים תשפ"ג (מעודכן לתאריך 29.8.22)
אגרת מידע לרישום, תואר ראשון, דו חוגי (מעודכן לתאריך 29.8.22)
איגרת מידע לרישום, תואר ראשון, חד חוגי (מעודכן לתאריך 29.8.22)
חדרי לימוד  איגרת מידע לרישום, תואר שני (מעודכן לתאריך 29.8.22)
רשימת חדרים סמסטר ב' תשפ"ג 

הנחיות לרישום ממוחשב באינטרנט
אתרי מלגות:

לוח מלגות – אתר לימודים בישראל
 קישורים שימושיים נוספים: 
מלגות מדעי הרוח | מלגות תואר שני | מלגות דוקטורנטים
דיקנאט הסטודנטים

איגרת לתלמיד (תשפ"ג) – מטעם מנהל התלמידים   
שנתון תשפ"ג (2022/23)
מלגות ע"ש ג'ק ומיני לוינסון ז"ל לתלמידי החוג למוסיקה - תקנון תשפ"ב  קולות קוראים(יעודכנו בהמשך)
מלגת אהבת עולם קול קורא להצטרפות לפרויקט "התנסות קהילתית"
מלגת ג'ויס לסטודנטיות קול קורא להצטרפות להרכבים מוסיקליים
קול קורא להצטרפות לתזמורת הערבית - יהודית
  קול קורא להצטרפות למקהלה
  קול קורא לפרויקט המלגות "מוסיקאים בקמפוס"
תכניות לימודים משנים קודמות
קול קורא להשתתפות במיומנויות ביצוע
תשע"ב (2011/12):
תכנית הלימודים במסלול הרגיל
תכנית הלימודים במסלול המורחב
 
תשע"ג (2012/13):
תכנית הלימודים במסלול הרגיל
תכנית הלימודים במסלול המורחב
תכנית הלימודים במסלול קומפוזיציה
תשע"ד (2013/14):
תכנית הלימודים במסלול הרגיל
תכנית הלימודים במסלול המורחב
תכנית הלימודים במסלול קומפוזיציה
 
תשע"ה (2014/15):
תכנית הלימודים במסלול הרגיל
תכנית הלימודים במסלול המורחב
תכנית הלימודים במסלול קומפוזיציה


תשע"ו (2015/16):
תכנית הלימודים במסלול הרגיל
תכנית הלימודים במסלול המורחב
תכנית הלימודים במסלול קומפוזיציה