קונצרט בביצוע חמישיית תל אביב

רואי אמוץ, חליל;  תמר ענבר,אבוב;  דני ארדמן, קלרנית; איתמר לשם, קרן; נדב כהן, בסון

בתכנית: יצירות מאת מוצרט, בריו, בטהובן ופיאצולה

14:15, אודיטוריום מוזיאון הכט, הבניין הראשי

הקונצרט הרביעי במסגרת "סדרת הקונצרטים האוניברסיטאית" 

הזמנה

תכנייהtel aviv q