top

04.12.2011 // דרכים חדשות? – יצירות מודרניות לצ'לו סולו והאסתטיקה שלהן

דרכים חדשות? – יצירות מודרניות לצ'לו סולו והאסתטיקה שלהן
 במסגרת "מוסיקה גרמנית בת-זמננו לצ'לו סולו – הרצאות, כיתות אמן ורסיטל צ'לו"
ספריית יונס וסוראיה נזריאן, אודיטוריום
יום א', 04.12.11, 20:00

הרצאה מאת פרופ' ירן פטר היקל
הזמנה