top

05.12.2011 // להקשיב עם הרוח והמגע – המוסיקה הפרטית של כלי הנגינה הסיני צ'ין

להקשיב עם הרוח והמגע – המוסיקה הפרטית של כלי הנגינה הסיני צ'ין
המשכן לאמנויות ע"ש ד"ר ראובן הכט, אודיטוריום 207
יום ב',05.12.11, 12:15

הרצאה מאת פרופ' בל יונג (בשיתוף החוג ללימודי אסיה)

IMG 2029