הסונטות התנ"כיות 
3 סיפורים תנ"כיים במוסיקה
מאת המלחין הגרמני יוהן קונאו

בנגינת מיכאל הל - צ'מבלו
יונתן שוורץ - קריינות

יום ראשון ,24  באפריל  2022 בשעה 18:00אולם 207  , המשכן לאמנויות ע"ש ד"ר ראובן הכטקונצרט סוף שנה