סדרת רסיטלים לעוגב
אחת לחודש באודיטוריום מוזיאון הכט

קונצרט סוף שנה