top

החוג למוסיקה באוניברסיטת חיפה

jazz web
קול קורא להצטרפות לקורסי הג'אז (מתחילים ומתקדמים)
Haifa CD 8 2016 booklet 1
דיסק חדש בהפקת החוג - חיפה שהתעוררה מחלום
orchestra
התזמורת הערבית-היהודית מגייסת נגנים ונגניות
makhelot
מקהלת
 אוניברסיטת חיפה מגייסת זמרים וזמרות
zemel 611
סדרת הקונצרטים האוניברסיטאית
ensembles
האנסמבלים של החוג למוסיקה יוצאים לדרך

זמינות המידע, התפתחות היישומים הטכנולוגיים בתחום, ניפוץ המוסכמות הסגנוניות, העניין הרב בביצועים אותנטיים, וטשטוש הגבולות בין מוסיקה אמנותית בימתית, מוסיקה פופולארית ומוסיקה אתנית חוללו בשנים האחרונות שינוי יסודי בגישה כלפי העיסוק במוסיקה, בכלל, וכלפי הנחלת הידע והמיומנויות שלה, בפרט. בחוג למוסיקה באוניברסיטת חיפה גובשה תכנית לימודים ייחודית ומרחיבת אופקים, שבמוקדה למידה, מחקר ויצירה בהתאם לאתגרים שמציבה המאה ה-21.
 
תכנית הלימודים פורשת יריעה רחבה ועמוקה בנושאים מוסיקה מערבית, מוסיקה עממית, המוסיקה של המזרח התיכון, מוסיקה ומחשבים, הפקה מוסיקלית, קומפוזיציה ותיאוריה, ג'אז, מוסיקה ומולטימדיה. היא מיועדת למבקשים הזדמנות לרכוש ידע מוסיקלי ולהעשיר את יכולתם להתוודע למוסיקה למיניה, ולהתרגש ממנה. החוג למוסיקה מוביל את הסטודנטים שלו במסירות ובהנחיה אישית אל יצירה ומחקר אקטואליים ואחראיים – בסביבה רב-תרבותית, מחד, ואינטרדיסציפלינארית, מאידך – ומצייד אותם בכישורים החיוניים למוסיקאים בני המאה ה-21.
 
בחוג מלמדי טובי היוצרים והחוקרים, ולרשות הסטודנטים עומדים אמצעים רבים ומודרניים לקידום שאיפותיהם המקצועיות.
 
החוג למוסיקה באוניברסיטת חיפה נוסד בשנת 2001. ראש החוג הראשון שלו היה פרופ' עודד זהבי (בשנים 2005-2002), וראש החוג השני - פרופ' איתן שטיינברג (2010-2006). בשנים 2015-2011 שימש בתפקיד פרופ' יובל שקד. ראש החוג מ-2016 היא ד"ר אביגיל ווד. בשלהי שנת 2005 התמקם החוג למוסיקה – יחד עם החוג לתיאטרון והחוג לאמנות-יצירה – בבניין חדש ומעורר השראה: המשכן לאמנויות ע"ש ד"ר ראובן הכט.
 
פעילויות
תוכנית הלימודים כוללת בין השאר: 
blue-dot מיומנויות (פיתוח שמיעה, הרמוניה, קונטרפונקט)
blue-dot ניתוח יצירות
blue-dot תולדות המוסיקה
blue-dot הכרת רפרטואר קנוני
blue-dot מוסיקה ישראלית
blue-dot אתנומוסיקולוגיה
blue-dot מוסיקה ערבית
blue-dot הפקה מוסיקלית
blue-dot יישומי מחשב
blue-dot אקוסטיקה
blue-dot אלתור ג'אז
blue-dot סדנאות (מקצב ותיפוף, מוסיקה קאמרית)

לצד תכנית הלימודים הסדירה מפיק החוג מגוון פעילויות ומציע אפיקי יצירה שונים:
blue-dot סדרות קונצרטים (מוסיקה אתנית; מוסיקה חדשה; מוסיקה לעוגב)
blue-dot קונצרטים מיוחדים (קונצרטי תלמידים ומרצים; אמנים אורחים)
blue-dot שיתופי פעולה עם החוגים האחרים במשכן לאמנויות ע"ש ד"ר ראובן הכט (תיאטרון ואמנות-יצירה)
blue-dot סמינר מחלקתי (הרצאות וסדנאות אורח)
blue-dot אולפן הקלטות
blue-dot חדר מחשבים
blue-dot "בימה פתוחה" ו"הפסקה פעילה" (מופעי סטודנטים)
blue-dot סיורים לימודיים
blue-dot תחרות קומפוזיציה ע"ש איתי ויינר ז"ל
blue-dot תחרות קומפוזיציה לעוגב ע"ש ד"ר ראובן הכט
blue-dot פורום הצגת עבודות מצטיינות
blue-dot אנסמבלים המבצעים סוגי מוסיקה שונים
blue-dot אנסמבל למוסיקה ים-תיכונית
blue-dot מקהלה
blue-dot "התנסות קהילתית" – נגינה לפני קהילות של בעלי צרכים מיוחדים ועריכת סדנאות איתם (בשיתוף המועצה להתנדבות חיפה וארגון הלל)

 

מבזקים