top

עבודות סטודנטים

באסם סאפאדי ועאמר מדאח

Project
קורס "יצירה והפקה מוסיקלית", 2013/14, בהדרכת אסף תלמודיאור רוזנפלד

Machine
קורס "יצירה והפקה מוסיקלית", 2013/14, בהדרכת אסף תלמודיהראל גל

pdf Movements of the faded heart
פרטיטורה שחוברה במסגרת הקורס "כתיבה תזמורתית", 2013/14, בהדרכת פרופ' עודד זהבי

נטע הילה דנציגר

 pdf פרטיטורה     audio הקלטה  (גרסה מעובדת; מבצעים: דניאל לדרמן, גיטרה חשמלית; נטע דנציגר, פסנתר)
יצירה במסגרת הקורס "הדרכה אישית", 2013, בהדרכת פרופ' איתן שטיינברג

איתמר אבן, דנה זיו, טליה זיידמן, קרן מיכאלי

Flying Spaghetti Monster
קורס "יצירה והפקה מוסיקלית", 2012/13, בהדרכת אסף תלמודי
pdf לחן (איתמר אבן)
pdf מהלכים הרמוניים

pdf אופן ההקלטה


יובל רוזין

Closed Eyes
קורס "יצירה והפקה מוסיקלית", 2012/13, בהדרכת אסף תלמודי
pdf תהליך העבודה

{mp3}Closed-Eyes-MIXDOWN{/mp3}
 

דניאל לדרמן

pdf דניאל לדרמן – חמת חלילים מתוך מיקרוקוסמוס, כרך V, מאת בלה ברטוק (פרטיטורה)
קורס "תזמור"', 2012/13, בהדרכת פרופ' עודד זהבי
 אודיו (התזמורת הסימפונית חיפה; יוני פרחי, מנצח) איתי יהודאי

pdf תכניית קונצרט
קורס "הסדרה הסימפונית", 2011/12, בהדרכת ד"ר אביגיל ווד

pdf היסטוריה, פוליטיקה ומוסיקה ביפן, בדרום אפריקה ובישראל (עבודת סיום)
קורס "מבוא לאתנומוסיקולוגיה", 2011/12, בהדרכת ד"ר אביגיל ווד

pdf על מוסיקה ולאומיות (עבודת סיום)
קורס "מבוא למוסיקה קלאסית ורומנטית", 2011/12, בהדרכת ד"ר אביגיל ווד

מבזקים


ההרשמה בעיצומה

ההרשמה לתואר ראשון ושני בחוג למוסיקה בעיצומה

לפרטים


פרויקט מלגות למוסיקאים מצטיינים

פרויקט מלגות "מוסיקאים בקמפוס"

לפרטים


ביטולי שיעורים

שלום רב
השיעורים של פרופ' עודד זהבי
(8:30 – 10:00 – תזמור, 10:00-12:00 – קבוצות התמחות),
מחר, יום חמישי 26.4.18, לא יתקיימו


ההרשמה בעיצומה

ההרשמה לתואר ראשון ושני בחוג למוסיקה בעיצומה

לפרטים


פרויקט מלגות למוסיקאים מצטיינים

פרויקט מלגות "מוסיקאים בקמפוס"

לפרטים


ביטולי שיעורים

שלום רב
השיעורים של פרופ' עודד זהבי
(8:30 – 10:00 – תזמור, 10:00-12:00 – קבוצות התמחות),
מחר, יום חמישי 26.4.18, לא יתקיימו


ההרשמה בעיצומה

ההרשמה לתואר ראשון ושני בחוג למוסיקה בעיצומה

לפרטים


פרויקט מלגות למוסיקאים מצטיינים

פרויקט מלגות "מוסיקאים בקמפוס"

לפרטים


ביטולי שיעורים

שלום רב
השיעורים של פרופ' עודד זהבי
(8:30 – 10:00 – תזמור, 10:00-12:00 – קבוצות התמחות),
מחר, יום חמישי 26.4.18, לא יתקיימו


ההרשמה בעיצומה

ההרשמה לתואר ראשון ושני בחוג למוסיקה בעיצומה

לפרטים


פרויקט מלגות למוסיקאים מצטיינים

פרויקט מלגות "מוסיקאים בקמפוס"

לפרטים


ביטולי שיעורים

שלום רב
השיעורים של פרופ' עודד זהבי
(8:30 – 10:00 – תזמור, 10:00-12:00 – קבוצות התמחות),
מחר, יום חמישי 26.4.18, לא יתקיימו


ההרשמה בעיצומה

ההרשמה לתואר ראשון ושני בחוג למוסיקה בעיצומה

לפרטים


פרויקט מלגות למוסיקאים מצטיינים

פרויקט מלגות "מוסיקאים בקמפוס"

לפרטים


ביטולי שיעורים

שלום רב
השיעורים של פרופ' עודד זהבי
(8:30 – 10:00 – תזמור, 10:00-12:00 – קבוצות התמחות),
מחר, יום חמישי 26.4.18, לא יתקיימו


ההרשמה בעיצומה

ההרשמה לתואר ראשון ושני בחוג למוסיקה בעיצומה

לפרטים


פרויקט מלגות למוסיקאים מצטיינים

פרויקט מלגות "מוסיקאים בקמפוס"

לפרטים


ביטולי שיעורים

שלום רב
השיעורים של פרופ' עודד זהבי
(8:30 – 10:00 – תזמור, 10:00-12:00 – קבוצות התמחות),
מחר, יום חמישי 26.4.18, לא יתקיימו


ההרשמה בעיצומה

ההרשמה לתואר ראשון ושני בחוג למוסיקה בעיצומה

לפרטים


פרויקט מלגות למוסיקאים מצטיינים

פרויקט מלגות "מוסיקאים בקמפוס"

לפרטים


ביטולי שיעורים

שלום רב
השיעורים של פרופ' עודד זהבי
(8:30 – 10:00 – תזמור, 10:00-12:00 – קבוצות התמחות),
מחר, יום חמישי 26.4.18, לא יתקיימו


ההרשמה בעיצומה

ההרשמה לתואר ראשון ושני בחוג למוסיקה בעיצומה

לפרטים


פרויקט מלגות למוסיקאים מצטיינים

פרויקט מלגות "מוסיקאים בקמפוס"

לפרטים


ביטולי שיעורים

שלום רב
השיעורים של פרופ' עודד זהבי
(8:30 – 10:00 – תזמור, 10:00-12:00 – קבוצות התמחות),
מחר, יום חמישי 26.4.18, לא יתקיימו