top

עבודות סטודנטים

באסם סאפאדי ועאמר מדאח

Project
קורס "יצירה והפקה מוסיקלית", 2013/14, בהדרכת אסף תלמודיאור רוזנפלד

Machine
קורס "יצירה והפקה מוסיקלית", 2013/14, בהדרכת אסף תלמודיהראל גל

pdf Movements of the faded heart
פרטיטורה שחוברה במסגרת הקורס "כתיבה תזמורתית", 2013/14, בהדרכת פרופ' עודד זהבי

נטע הילה דנציגר

 pdf פרטיטורה     audio הקלטה  (גרסה מעובדת; מבצעים: דניאל לדרמן, גיטרה חשמלית; נטע דנציגר, פסנתר)
יצירה במסגרת הקורס "הדרכה אישית", 2013, בהדרכת פרופ' איתן שטיינברג

איתמר אבן, דנה זיו, טליה זיידמן, קרן מיכאלי

Flying Spaghetti Monster
קורס "יצירה והפקה מוסיקלית", 2012/13, בהדרכת אסף תלמודי
pdf לחן (איתמר אבן)
pdf מהלכים הרמוניים

pdf אופן ההקלטה


יובל רוזין

Closed Eyes
קורס "יצירה והפקה מוסיקלית", 2012/13, בהדרכת אסף תלמודי
pdf תהליך העבודה

{mp3}Closed-Eyes-MIXDOWN{/mp3}
 

דניאל לדרמן

pdf דניאל לדרמן – חמת חלילים מתוך מיקרוקוסמוס, כרך V, מאת בלה ברטוק (פרטיטורה)
קורס "תזמור"', 2012/13, בהדרכת פרופ' עודד זהבי
 אודיו (התזמורת הסימפונית חיפה; יוני פרחי, מנצח) איתי יהודאי

pdf תכניית קונצרט
קורס "הסדרה הסימפונית", 2011/12, בהדרכת ד"ר אביגיל ווד

pdf היסטוריה, פוליטיקה ומוסיקה ביפן, בדרום אפריקה ובישראל (עבודת סיום)
קורס "מבוא לאתנומוסיקולוגיה", 2011/12, בהדרכת ד"ר אביגיל ווד

pdf על מוסיקה ולאומיות (עבודת סיום)
קורס "מבוא למוסיקה קלאסית ורומנטית", 2011/12, בהדרכת ד"ר אביגיל ווד

נטע הילה דנציגר

 pdf עבודה סמינריונית
סמינריון " 'משירי ארץ אהבתי' – מילים וצלילים בשירתה המולחנת של לאה גולדברג", 2011/12, בהדרכת פרופ' עודד זהבי ופרופ' חיה שחם

מבזקים


ההרשמה בעיצומה

ההרשמה לתואר ראשון ושני בחוג למוסיקה בעיצומה

לפרטים


מקהלת האוניברסיטה

מקהלת האוניברסיטה קולטת זמרים וזמרות חדשים
לפרטים:04-8249231

לקול הקורא


התזמורת הערבית יהודית מגייסת נגנים לשורותיה

קול קורא


ההרשמה בעיצומה

ההרשמה לתואר ראשון ושני בחוג למוסיקה בעיצומה

לפרטים


מקהלת האוניברסיטה

מקהלת האוניברסיטה קולטת זמרים וזמרות חדשים
לפרטים:04-8249231

לקול הקורא


התזמורת הערבית יהודית מגייסת נגנים לשורותיה

קול קורא


ההרשמה בעיצומה

ההרשמה לתואר ראשון ושני בחוג למוסיקה בעיצומה

לפרטים


מקהלת האוניברסיטה

מקהלת האוניברסיטה קולטת זמרים וזמרות חדשים
לפרטים:04-8249231

לקול הקורא


התזמורת הערבית יהודית מגייסת נגנים לשורותיה

קול קורא


ההרשמה בעיצומה

ההרשמה לתואר ראשון ושני בחוג למוסיקה בעיצומה

לפרטים


מקהלת האוניברסיטה

מקהלת האוניברסיטה קולטת זמרים וזמרות חדשים
לפרטים:04-8249231

לקול הקורא


התזמורת הערבית יהודית מגייסת נגנים לשורותיה

קול קורא


ההרשמה בעיצומה

ההרשמה לתואר ראשון ושני בחוג למוסיקה בעיצומה

לפרטים


מקהלת האוניברסיטה

מקהלת האוניברסיטה קולטת זמרים וזמרות חדשים
לפרטים:04-8249231

לקול הקורא


התזמורת הערבית יהודית מגייסת נגנים לשורותיה

קול קורא


ההרשמה בעיצומה

ההרשמה לתואר ראשון ושני בחוג למוסיקה בעיצומה

לפרטים


מקהלת האוניברסיטה

מקהלת האוניברסיטה קולטת זמרים וזמרות חדשים
לפרטים:04-8249231

לקול הקורא


התזמורת הערבית יהודית מגייסת נגנים לשורותיה

קול קורא


ההרשמה בעיצומה

ההרשמה לתואר ראשון ושני בחוג למוסיקה בעיצומה

לפרטים


מקהלת האוניברסיטה

מקהלת האוניברסיטה קולטת זמרים וזמרות חדשים
לפרטים:04-8249231

לקול הקורא


התזמורת הערבית יהודית מגייסת נגנים לשורותיה

קול קורא


ההרשמה בעיצומה

ההרשמה לתואר ראשון ושני בחוג למוסיקה בעיצומה

לפרטים


מקהלת האוניברסיטה

מקהלת האוניברסיטה קולטת זמרים וזמרות חדשים
לפרטים:04-8249231

לקול הקורא


התזמורת הערבית יהודית מגייסת נגנים לשורותיה

קול קורא