top

הלימודים לתואר ראשון

main-picהחל משנת הלימודים תשע"ח, החוג למוסיקה מציע את מסגרות הלימודים הבאות:
"חד-חוגית", דהיינו: כדי לקבל תואר ראשון, על כל סטודנט לצבור 80 נקודות זכות (נ"ז) בלימודיו במסגרת החוג , 16 נ"ז בקרב חוגי בית הספר לאמנויות, ו-24 נ"ז בחוגים אחרים באוניברסיטה.
"דו-חוגית", דהיינו: כדי לקבל תואר ראשון, על כל סטודנט לצבור 60 נקודות זכות (נ"ז) בלימודיו במסגרת החוג, ועוד 60 נ"ז בחוג אחר באוניברסיטה, לבחירתו. הלימודים בחוג משתרעים על פני שלוש שנות לימוד
.


בשנה הראשונה, בכל מסלול לימודים רוכשים הסטודנטים ידע ביסודות המוסיקה ושליטה במיומנויות (הרמוניה, פיתוח שמיעה וקונטרפונקט). כמו כן, הם לומדים את תולדות המוסיקה המערבית והערבית, מוסיקה וטכנולוגיה ושיטות מחקר בתורת המוסיקה; ומשתתפים בנגינה באנסמבל ו/או בזמרה במקהלה. סטודנטים מעוניינים מצטרפים ללימודי קומפוזיציה ולקורס מיוחד בהנחיה אישית.

בשנה השנייה מוצעים קורסי המשך במקצועות המיומנויות; מבוא לניתוח יצירות; קורסים בתחומי הג'אז, האקוסטיקה והמוסיקה האלקטרונית, ההפקה המוסיקלית, אתנומוסיקולוגיה, מוסיקה ישראלית, תורת המוסיקה הערבית, וקורסי בחירה במגוון נושאים. כמו כן, הסטודנטים משתתפים בנגינה באנסמבל ו/או בזמרה במקהלה.

בשנה השלישית משתתפים הסטודנטים בסמינריון, לומדים בקורסים מתקדמים שונים לבחירתם ומשלימים פרויקטים אישיים
.


סטודנטים המעוניינים להגיש מועמדותם ללימודי המשך לתואר שני במסגרת בית הספר לטיפול באמצעות אמנויות באוניברסיטת חיפה, מומלץ להם ללמוד במסגרת תכנית הלימודים החד-חוגית במוסיקה שבמסגרתו ילמדו את קורסי הקדם הנדרשים לקראת תואר שני בטיפול במוסיקה וישתתפו בהתנסות קהילתית.

החוג מציע גם מסלול (חד – חוגי) התמחות לסטודנטים שעיקר מעייניהם נתונים לקומפוזיציה. תכנית הלימודים במסלול זה כוללת קורסים מיוחדים להעמקת המיומנויות והידע הנדרשים מיוצרי מוסיקה – תורת הכלים, תזמור, כתיבה תזמורתית, תיווי, קריאת פרטיטורות, ניצוח למלחינים ועוד.

החוג למוסיקה מעודד את תלמידיו להשתתף בקורסים, הניתנים במסגרת החוגים לתיאטרון ולאמנות-יצירה, שכניו במשכן לאמנויות.


תנאי קבלה

לחוג מתקבלים מועמדים שעומדים בתנאי הקבלה של האוניברסיטה, ובעקבות ראיון קבלה אישי בחוג. בראיון מציגים המועמדים את ניסיונם המוסיקלי ואת כישוריהם (נגינה/זמרה, אלתור, קריאת תווים, שמיעה מוסיקלית, ידיעת תיאוריה). ראיון הקבלה הוא מרכיב עיקרי בשיקולים לקבלת המועמדים כסטודנטים בחוג.

בחופשת הקיץ פועלת כיתת "מכינה" מרוכזת ואינטנסיבית, המכשירה את המעוניינים לעמוד בדרישות הקבלה של החוג.

תכניות הלימודים:
לשנת הלימודים תשע"ז:

תכנית הלימודים במסלול הרגיל תשע"ז (2016/17)
תכנית הלימודים במסלול המורחב תשע"ז (2016/17)
תכנית הלימודים במסלול קומפוזיציה תשע"ז (2016/17)
לשנת הלימודים תשע"ח:
תכנית הלימודים במסלול חד חוגי (2017/18)

תכנית לימודים חדשה - מדעי הרוח הדיגיטליים:
במסגרת החוג למוסיקה תוכלו להירשם גם לתכנית במדעי הרוח הדיגיטליים, תכנית חדשה המאפשרת לשלב לימודי מערכות מידע בלימודי החוג למוסיקה ולהכנס לתחום חדש ופורץ דרך! סטודנטים מצטיינים בתכנית יזכו למלגות, התמחות מעשית במימון התכנית בפרויקטי מחקר או בתעשייה, ו/או בנסיעה לבית-ספר קיץ בתחום באירופה.
פרטים נוספים באתר התכנית למדעי הרוח הדיגיטליים 
ובדף הפייסבוק: http://dighum.haifa.ac.il/is-web/index.php/he/
למידע נוסף, ניתן לשלוח מייל לראשי התכנית: 
ד"ר משה לביא, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
פרופ' צבי קופליק, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..i';document.getElementById('cloak4401aef2fabf8ad8458898395ed39423').innerHTML += ''+addy_text4401aef2fabf8ad8458898395ed39423+'<\/a>';
l

יש להירשם במקביל גם בחוג למערכות מידע 
http://hevra.haifa.ac.il/is-web/index.php/he/

כמו כן, יש לעמוד בתנאי הקבלה של של שני החוגים.

מבזקים


ההרשמה בעיצומה

ההרשמה לתואר ראשון ושני בחוג למוסיקה בעיצומה

לפרטים


מקהלת האוניברסיטה

מקהלת האוניברסיטה קולטת זמרים וזמרות חדשים
לפרטים:04-8249231

לקול הקורא


התזמורת הערבית יהודית מגייסת נגנים לשורותיה

קול קורא


ההרשמה בעיצומה

ההרשמה לתואר ראשון ושני בחוג למוסיקה בעיצומה

לפרטים


מקהלת האוניברסיטה

מקהלת האוניברסיטה קולטת זמרים וזמרות חדשים
לפרטים:04-8249231

לקול הקורא


התזמורת הערבית יהודית מגייסת נגנים לשורותיה

קול קורא


ההרשמה בעיצומה

ההרשמה לתואר ראשון ושני בחוג למוסיקה בעיצומה

לפרטים


מקהלת האוניברסיטה

מקהלת האוניברסיטה קולטת זמרים וזמרות חדשים
לפרטים:04-8249231

לקול הקורא


התזמורת הערבית יהודית מגייסת נגנים לשורותיה

קול קורא


ההרשמה בעיצומה

ההרשמה לתואר ראשון ושני בחוג למוסיקה בעיצומה

לפרטים


מקהלת האוניברסיטה

מקהלת האוניברסיטה קולטת זמרים וזמרות חדשים
לפרטים:04-8249231

לקול הקורא


התזמורת הערבית יהודית מגייסת נגנים לשורותיה

קול קורא


ההרשמה בעיצומה

ההרשמה לתואר ראשון ושני בחוג למוסיקה בעיצומה

לפרטים


מקהלת האוניברסיטה

מקהלת האוניברסיטה קולטת זמרים וזמרות חדשים
לפרטים:04-8249231

לקול הקורא


התזמורת הערבית יהודית מגייסת נגנים לשורותיה

קול קורא


ההרשמה בעיצומה

ההרשמה לתואר ראשון ושני בחוג למוסיקה בעיצומה

לפרטים


מקהלת האוניברסיטה

מקהלת האוניברסיטה קולטת זמרים וזמרות חדשים
לפרטים:04-8249231

לקול הקורא


התזמורת הערבית יהודית מגייסת נגנים לשורותיה

קול קורא


ההרשמה בעיצומה

ההרשמה לתואר ראשון ושני בחוג למוסיקה בעיצומה

לפרטים


מקהלת האוניברסיטה

מקהלת האוניברסיטה קולטת זמרים וזמרות חדשים
לפרטים:04-8249231

לקול הקורא


התזמורת הערבית יהודית מגייסת נגנים לשורותיה

קול קורא


ההרשמה בעיצומה

ההרשמה לתואר ראשון ושני בחוג למוסיקה בעיצומה

לפרטים


מקהלת האוניברסיטה

מקהלת האוניברסיטה קולטת זמרים וזמרות חדשים
לפרטים:04-8249231

לקול הקורא


התזמורת הערבית יהודית מגייסת נגנים לשורותיה

קול קורא