אחראי אולפן: נאסר חלאחלה
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
054-7929103
מטרת הנהלים שלהלן להבטיח שמירה על ציוד האולפן, התנהלות תקינה שלו וזכויות פעולה שוות בו לכל הסטודנטים. בשנים האחרונות הצטייד האולפן בציוד חדשני, שעשוי לעזור לכם להפיק מוסיקה, להקליט, לערוך חזרות, להתנסות וללמוד.

הדרכה לשימוש בציוד וליווי לעבודתכם בו תקבלו מאחראי האולפן, נאסר חלאחלה. נאסר ישיב לשאלותיכם וישתדל להיענות לבקשותיכם.
ככלל, נאסר עובד באולפן בימים א'-ה', בשעות 17:00-9:00. מדי פעם ייתכנו שינויים.
לצורך תיאום עבודה באולפן יש ליצור קשר טלפוני או דרך
WhatsApp למספר 054-7929103.

הזמנת האולפן לצורך חזרה
כניסה לאולפן לצורך חזרה מותנית בתיאום עם נאסר, יממה מראש (לכל הפחות). לקראת סיום החזרה והיציאה מהאולפן יש להשיב את הסדר בו על כנו, בכל היבטי העניין (סידור כלי הנגינה, אחסון ציוד, כיבוי מכשירים ואורות וכיו"ב לפי העניין).


סטודנט או חבר סגל המעוניין לעבוד באולפן ההקלטות (325), מתבקש לגשת אל מזכירות ביה"ס לאמנויות (חדר 312) ולחתום ב"יומן" השאלת מפתחות לאולפן ההקלטות (נמצא לצד ארון המפתחות). החתימה היא תנאי לקבלת מפתח לאולפן.

שאילת ציוד
שאילת ציוד לשימוש במשכן לאמנויות תתאפשר רק בהמשך למילוי טופס השאלה כנדרש, אפילו אם זה לצורך נגינה קצרצרה.


שאילת ציוד לשימוש מחוץ למשכן לאמנויות מותנית באישור במייל מראש החוג למוסיקה ובהמשך למילוי טופס השאלה כנדרש.

הזמנת האולפן לצורך הקלטה
כניסה לאולפן לצורך הקלטה מותנית בתיאום עם נאסר, יומיים מראש (לכל הפחות). בעת התיאום יש להסביר מה יוקלט (קולות, כלי-נגינה...) ולסכם מהו המכשור והציוד הנדרשים לצורך ההקלטה. לקראת סיום ההקלטה והיציאה מהאולפן יש להשיב את הסדר בו על כנו, בכל היבטי העניין (סידור כלי הנגינה, אחסון ציוד, כיבוי מכשירים ואורות וכיו"ב לפי העניין).


הכנסת אוכל ושתייה לאולפן אסורה בתכלית האיסור.

שימוש במחשב או בכל ציוד סאונד אחר מותר ואפשרי אך ורק בתיאום עם נאסר, אחראי האולפן.