top

ראיון עם ד"ר אלון שב על סדרת הקונצרטים האוניברסיטאית

ב-24 בדצמבר 2015 התראיין ד"ר אלון שב בתכנית "בשלוש עם ענת דולב" ברשת ב' על קונצרט שירי חיות ועל סדרת הקונצרטים האוניברסיטאית של החוג למוסיקה