top

שינויי חדרים

שינוי חדר - הרמוניה של פרופ' עודד זהבי

הקורס "הרמוניה" של פרופ' עודד זהבי
 
המתקיים בימי שלישי בין השעות 14:00-16:00
 
עובר לכיתה 206
 
החל מהתאריך 25.11.14 ועד לסיום הסמסטר

שינוי חדר - הרבה דורות חלום בהקיץ אחד , של פרופ' יובל שקד

הקורס "הרבה דורות חלום בהקיץ אחד" של פרופ' יובל שקד
 
המתקיים בימי ראשון בין השעות 14:00-16:00
 
עובר לכיתה 206
 
החל מהתאריך 23.11.14 ועד לסיום הסמסטר

שינוי חדר - פיתוח שמיעה , של פרופ' יובל שקד

הקורס "פיתוח שמיעה" של פרופ' יובל שקד

המתקיים בימי ראשון בין השעות 12:00-14:00

 עובר לכיתה 206

 החל מהתאריך 23.11.14 ועד לסיום הסמסטר

מבזקים


ההרשמה בעיצומה

ההרשמה לתואר ראשון ושני בחוג למוסיקה בעיצומה

לפרטים


מלגת אבאלוק יוצאת לדרך!!

מלגת אבאלוק לאנסמבלים מצטיינים 2017

לפרטים


ההרשמה בעיצומה

ההרשמה לתואר ראשון ושני בחוג למוסיקה בעיצומה

לפרטים


מלגת אבאלוק יוצאת לדרך!!

מלגת אבאלוק לאנסמבלים מצטיינים 2017

לפרטים


ההרשמה בעיצומה

ההרשמה לתואר ראשון ושני בחוג למוסיקה בעיצומה

לפרטים


מלגת אבאלוק יוצאת לדרך!!

מלגת אבאלוק לאנסמבלים מצטיינים 2017

לפרטים


ההרשמה בעיצומה

ההרשמה לתואר ראשון ושני בחוג למוסיקה בעיצומה

לפרטים


מלגת אבאלוק יוצאת לדרך!!

מלגת אבאלוק לאנסמבלים מצטיינים 2017

לפרטים


ההרשמה בעיצומה

ההרשמה לתואר ראשון ושני בחוג למוסיקה בעיצומה

לפרטים


מלגת אבאלוק יוצאת לדרך!!

מלגת אבאלוק לאנסמבלים מצטיינים 2017

לפרטים


ההרשמה בעיצומה

ההרשמה לתואר ראשון ושני בחוג למוסיקה בעיצומה

לפרטים


מלגת אבאלוק יוצאת לדרך!!

מלגת אבאלוק לאנסמבלים מצטיינים 2017

לפרטים


ההרשמה בעיצומה

ההרשמה לתואר ראשון ושני בחוג למוסיקה בעיצומה

לפרטים


מלגת אבאלוק יוצאת לדרך!!

מלגת אבאלוק לאנסמבלים מצטיינים 2017

לפרטים


ההרשמה בעיצומה

ההרשמה לתואר ראשון ושני בחוג למוסיקה בעיצומה

לפרטים


מלגת אבאלוק יוצאת לדרך!!

מלגת אבאלוק לאנסמבלים מצטיינים 2017

לפרטים