top

תרומת פסנתר

החוג למוסיקה קיבל בתודה ובהערכה פסנתר עומד מתוצרת Krasnaya October, תרומת גב' בלומה כהן – מוסיקאית ומורה לפסנתר, תלמידתו של פרופ' נייגהאוז במוסקבה. הפסנתר הוצב בכיתה 206 במשכן לאמנויות ע"ש ד"ר ראובן הכט.
 

מבזקים


יום פתוח באוניברסיטת חיפה

יום פתוח באוניברסיטת חיפה יתקיים ב- 06.06.2019 בין השעות 17:00-20:00 בבניין ראשי.
הנכם מוזמנים