top

תרומת פסנתר

החוג למוסיקה קיבל בתודה ובהערכה פסנתר עומד מתוצרת Krasnaya October, תרומת גב' בלומה כהן – מוסיקאית ומורה לפסנתר, תלמידתו של פרופ' נייגהאוז במוסקבה. הפסנתר הוצב בכיתה 206 במשכן לאמנויות ע"ש ד"ר ראובן הכט.
 

מבזקים


יום פתוח באוניברסיטת חיפה

יום פתוח באוניברסיטת חיפה יתקיים ביום חמישי, 20.02.20, בין השעות 16:00-20:00.
הנכם מוזמנים.