top

תרומת פסנתר

החוג למוסיקה קיבל בתודה ובהערכה פסנתר עומד מתוצרת Krasnaya October, תרומת גב' בלומה כהן – מוסיקאית ומורה לפסנתר, תלמידתו של פרופ' נייגהאוז במוסקבה. הפסנתר הוצב בכיתה 206 במשכן לאמנויות ע"ש ד"ר ראובן הכט.
 

מבזקים


5 מבזקים DHTML

שבוע פתוח באוניברסיטת חיפה

שבוע פתוח באוניברסיטת חיפה יתקיים
בין התאריכים 04.08-08.08
בין השעות 10:00-16:00
הנכם מוזמנים.