top

כנס בינלאומי ללימודי ביצוע, עבר והווה, 2014

ב-13 וב-14 באוקטובר 2014 נערך בתל-אביב, "כנס בינלאומי ללימודי ביצוע, עבר והווה". הוא יוחד ל"ביצוע מוסיקה 'עתיקה' בעידן ההקלטות: סגנונות והשפעות לאומיות בביצוע – אז ועכשיו". בראש הכנס ישבו ד"ר אורי גולומב (אוניברסיטת תל-אביב) וד"ר אלון שב, מן החוג למוסיקה באוניברסיטת חיפה. הכנס נערך במסגרת הסמינר הבינלאומי החמישי למוסיקה עתיקה, בקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה, תל-אביב.

pdf   תכנית הכנס

מבזקים


5 מבזקים DHTML

שבוע פתוח באוניברסיטת חיפה

שבוע פתוח באוניברסיטת חיפה יתקיים
בין התאריכים 04.08-08.08
בין השעות 10:00-16:00
הנכם מוזמנים.