top

תחרות קומפוזיציה לעוגב ע"ש ד"ר ראובן הכט - 2013/14

לתחרות הקומפוזיציה לעוגב ע"ש ד"ר ראובן הכט לשנת 2013/14 מטעם החוג למוסיקה באוניברסיטת חיפה ועמותת חובבי העוגב בישראל הוגשה פרטיטורה אחת בלבד. חבר השופטים של התחרות - פרופ' אישטוואן אלה (בודפשט), יובל רבין (באזל) ופרופ' יובל שקד - החליט שלא להעניק השנה את הפרס.

מבזקים


יום פתוח באוניברסיטת חיפה

יום פתוח באוניברסיטת חיפה יתקיים ביום חמישי, 20.02.20, בין השעות 16:00-20:00.
הנכם מוזמנים.