top

תחרות קומפוזיציה לעוגב ע"ש ד"ר ראובן הכט - 2013/14

לתחרות הקומפוזיציה לעוגב ע"ש ד"ר ראובן הכט לשנת 2013/14 מטעם החוג למוסיקה באוניברסיטת חיפה ועמותת חובבי העוגב בישראל הוגשה פרטיטורה אחת בלבד. חבר השופטים של התחרות - פרופ' אישטוואן אלה (בודפשט), יובל רבין (באזל) ופרופ' יובל שקד - החליט שלא להעניק השנה את הפרס.

מבזקים


5 מבזקים DHTML

שבוע פתוח באוניברסיטת חיפה

שבוע פתוח באוניברסיטת חיפה יתקיים
בין התאריכים 04.08-08.08
בין השעות 10:00-16:00
הנכם מוזמנים.