top

ד"ר אלון שב זכה במענק מטעם יד הנדיב

ברכות לבביות לד"ר אלון שב על הישג מרשים וחשוב במיוחד! הוא זכה - יחד עם ד"ר דן פלדמן (החוג למדעי המחשב) - במענק חדשנות ומצוינות מטעם הקרן למדעי הרוח לשנת 2015. הקרן היא יזמה משותפת לוועדה לתכנון ולתקצוב של המועצה להשכלה גבוהה ויד הנדיב. המענק (בסך 1,300,000 ש"ח על פני שלוש שנים) ניתן לשני החוקרים על הצעתם ל"מעבדה מוסיקולוגית". הוא ישמש להקמת "מעבדה מוסיקולוגית" באוניברסיטת חיפה, פרויקט לטיפוח עתודה של מוסיקולוגים ואנשי-מחשבים שיוכלו להתמודד עם מחקרים המשלבים את שני התחומים. הוועדה האקדמית של הקרן ציינה את הרמה הגבוהה של ההצעה. נלווה כולנו את המחקר והפעילויות השונות הכרוכות בו בסקרנות ונאחל לכל המעורבים עניין, חדשנות, מצוינות והצלחה.


מבזקים


יום פתוח באוניברסיטת חיפה

יום פתוח באוניברסיטת חיפה יתקיים ביום חמישי, 20.02.20, בין השעות 16:00-20:00.
הנכם מוזמנים.