top

ברכות לפרופ' איתן שטיינברג על זכייתו בפרס ראש הממשלה


ברכות  לפרופ' איתן שטיינברג על זכייתו בפרס ראש הממשלה בקומפוזיציה לשנת 2018.
הפרס מבטא הערכה עמוקה והוקרה על פרי עמלם, על השקידה, ההשראה והיצירתיות, החידוש והתרומה לחברה כולה.

ישר כח!!!
eitan shtainberg

מבזקים


יום פתוח באוניברסיטת חיפה

יום פתוח באוניברסיטת חיפה יתקיים ב- 06.06.2019 בין השעות 17:00-20:00 בבניין ראשי.
הנכם מוזמנים