top

11.12 הרצאה מודגמת בנושא פיתוח כלי נגינה חדשים אקוסטיים וחשמליים, מבוססי כוסות יין

ליאור ארבל

מבזקים


יום פתוח באוניברסיטת חיפה

יום פתוח באוניברסיטת חיפה יתקיים ביום חמישי, 20.02.20, בין השעות 16:00-20:00.
הנכם מוזמנים.