top

פואמה של תא

שנת הלימודים של בית הספר לאמנויות תיפתח ביום ראשון, 22.10 בשעה 19:00במופע מוסיקה חיה עם מיצב-קולנוע וצליל שיצר האמן הגרמני שטפן וינטר. יואכים באדנהורסט (Joachim Badenhorst) יאלתר בקלרנית, בקלרנית בס ובסקסופון טנור; זמרת הסופרן פאני וינטר (Fanny Winter) וסולנים מתוך אנסמבל באך מקטוויג (Kettwiger Bach Ensemle) יבצעו יצירות מנכסי צאן הברזל ומוסיקה חדשה, שהוזמנה וחוברה במיוחד למופע. המוסיקה תבוצע בו-זמנית עם הקרנה של מיצב-וידאו וצליל בשלושה ערוצים ‒ "פואמה של תא" (Poem of a Cell). המיצב ממזג אמנות-סאונד עם שלושה סרטי-קולנוע עתירי דמיון, המוקרנים בו-זמנית על שלושה מסכים ונדמים כציורים חיים, המתקיימים לצד הכוח הסיפורי העצום של רעשים, דממה, מוסיקה וקסמם של נופי-צליל.
לדברי וינטר, "היצירה היא אודות פואמות האהבה והתשוקה החושנית 'שיר השירים' מן התנ"ך, 'האור הזורם של האלוהות' מאת מכטהילד ממגדבורג (בת המאה ה-13) ו'התאחדות עם האלוהי' מאת ראבעה מבצ'רה (בת המאה השמינית). שלוש הפואמות חולקות את הנושא שמאחד את היהדות, הנצרות והאיסלאם ומגשר על פני כל ההבדלים בין הדתות: אהבה, אקסטזה, ולבסוף האיחוד עם אהבה נשגבת".
"פואמה של תא" הוצגה בזנזיבר, בספרד, ובגרמניה. המופע ימשיך מישראל לצרפת, לטורקיה ולעוד מקומות בעולם.

מופע מוסיקה חיה והקרנת המיצב
ימים א'-ג', 24-22 באוקטובר 2017, בשעה 19:00
המשכן לאמנויות ע"ש ד"ר ראובן הכט, קומה 0

הקרנת המיצב
ימים ד'-ה', 19-18 באוקטובר 2017, בשעות 16:00 ,13:00 ,10:00
יום ו', 20 באוקטובר 2017, בשעה 10:00
המשכן לאמנויות ע"ש ד"ר ראובן הכט ,חדר 209

קדימון: https://vimeo.com/222557569


תכניה


stefan 1

מבזקים


ההרשמה בעיצומה

ההרשמה לתואר ראשון ושני בחוג למוסיקה בעיצומה

לפרטים


ההרשמה בעיצומה

ההרשמה לתואר ראשון ושני בחוג למוסיקה בעיצומה

לפרטים


ההרשמה בעיצומה

ההרשמה לתואר ראשון ושני בחוג למוסיקה בעיצומה

לפרטים


ההרשמה בעיצומה

ההרשמה לתואר ראשון ושני בחוג למוסיקה בעיצומה

לפרטים


ההרשמה בעיצומה

ההרשמה לתואר ראשון ושני בחוג למוסיקה בעיצומה

לפרטים


ההרשמה בעיצומה

ההרשמה לתואר ראשון ושני בחוג למוסיקה בעיצומה

לפרטים


ההרשמה בעיצומה

ההרשמה לתואר ראשון ושני בחוג למוסיקה בעיצומה

לפרטים


ההרשמה בעיצומה

ההרשמה לתואר ראשון ושני בחוג למוסיקה בעיצומה

לפרטים