top

פואמה של תא

שנת הלימודים של בית הספר לאמנויות תיפתח ביום ראשון, 22.10 בשעה 19:00במופע מוסיקה חיה עם מיצב-קולנוע וצליל שיצר האמן הגרמני שטפן וינטר. יואכים באדנהורסט (Joachim Badenhorst) יאלתר בקלרנית, בקלרנית בס ובסקסופון טנור; זמרת הסופרן פאני וינטר (Fanny Winter) וסולנים מתוך אנסמבל באך מקטוויג (Kettwiger Bach Ensemle) יבצעו יצירות מנכסי צאן הברזל ומוסיקה חדשה, שהוזמנה וחוברה במיוחד למופע. המוסיקה תבוצע בו-זמנית עם הקרנה של מיצב-וידאו וצליל בשלושה ערוצים ‒ "פואמה של תא" (Poem of a Cell). המיצב ממזג אמנות-סאונד עם שלושה סרטי-קולנוע עתירי דמיון, המוקרנים בו-זמנית על שלושה מסכים ונדמים כציורים חיים, המתקיימים לצד הכוח הסיפורי העצום של רעשים, דממה, מוסיקה וקסמם של נופי-צליל.
לדברי וינטר, "היצירה היא אודות פואמות האהבה והתשוקה החושנית 'שיר השירים' מן התנ"ך, 'האור הזורם של האלוהות' מאת מכטהילד ממגדבורג (בת המאה ה-13) ו'התאחדות עם האלוהי' מאת ראבעה מבצ'רה (בת המאה השמינית). שלוש הפואמות חולקות את הנושא שמאחד את היהדות, הנצרות והאיסלאם ומגשר על פני כל ההבדלים בין הדתות: אהבה, אקסטזה, ולבסוף האיחוד עם אהבה נשגבת".
"פואמה של תא" הוצגה בזנזיבר, בספרד, ובגרמניה. המופע ימשיך מישראל לצרפת, לטורקיה ולעוד מקומות בעולם.

מופע מוסיקה חיה והקרנת המיצב
ימים א'-ג', 24-22 באוקטובר 2017, בשעה 19:00
המשכן לאמנויות ע"ש ד"ר ראובן הכט, קומה 0

הקרנת המיצב
ימים ד'-ה', 19-18 באוקטובר 2017, בשעות 16:00 ,13:00 ,10:00
יום ו', 20 באוקטובר 2017, בשעה 10:00
המשכן לאמנויות ע"ש ד"ר ראובן הכט ,חדר 209

קדימון: https://vimeo.com/222557569


תכניה


stefan 1

מבזקים


ההרשמה בעיצומה

ההרשמה לתואר ראשון ושני בחוג למוסיקה בעיצומה

לפרטים


מקהלת האוניברסיטה

מקהלת האוניברסיטה קולטת זמרים וזמרות חדשים
לפרטים:04-8249231

לקול הקורא


התזמורת הערבית יהודית מגייסת נגנים לשורותיה

קול קורא


ההרשמה בעיצומה

ההרשמה לתואר ראשון ושני בחוג למוסיקה בעיצומה

לפרטים


מקהלת האוניברסיטה

מקהלת האוניברסיטה קולטת זמרים וזמרות חדשים
לפרטים:04-8249231

לקול הקורא


התזמורת הערבית יהודית מגייסת נגנים לשורותיה

קול קורא


ההרשמה בעיצומה

ההרשמה לתואר ראשון ושני בחוג למוסיקה בעיצומה

לפרטים


מקהלת האוניברסיטה

מקהלת האוניברסיטה קולטת זמרים וזמרות חדשים
לפרטים:04-8249231

לקול הקורא


התזמורת הערבית יהודית מגייסת נגנים לשורותיה

קול קורא


ההרשמה בעיצומה

ההרשמה לתואר ראשון ושני בחוג למוסיקה בעיצומה

לפרטים


מקהלת האוניברסיטה

מקהלת האוניברסיטה קולטת זמרים וזמרות חדשים
לפרטים:04-8249231

לקול הקורא


התזמורת הערבית יהודית מגייסת נגנים לשורותיה

קול קורא


ההרשמה בעיצומה

ההרשמה לתואר ראשון ושני בחוג למוסיקה בעיצומה

לפרטים


מקהלת האוניברסיטה

מקהלת האוניברסיטה קולטת זמרים וזמרות חדשים
לפרטים:04-8249231

לקול הקורא


התזמורת הערבית יהודית מגייסת נגנים לשורותיה

קול קורא


ההרשמה בעיצומה

ההרשמה לתואר ראשון ושני בחוג למוסיקה בעיצומה

לפרטים


מקהלת האוניברסיטה

מקהלת האוניברסיטה קולטת זמרים וזמרות חדשים
לפרטים:04-8249231

לקול הקורא


התזמורת הערבית יהודית מגייסת נגנים לשורותיה

קול קורא


ההרשמה בעיצומה

ההרשמה לתואר ראשון ושני בחוג למוסיקה בעיצומה

לפרטים


מקהלת האוניברסיטה

מקהלת האוניברסיטה קולטת זמרים וזמרות חדשים
לפרטים:04-8249231

לקול הקורא


התזמורת הערבית יהודית מגייסת נגנים לשורותיה

קול קורא


ההרשמה בעיצומה

ההרשמה לתואר ראשון ושני בחוג למוסיקה בעיצומה

לפרטים


מקהלת האוניברסיטה

מקהלת האוניברסיטה קולטת זמרים וזמרות חדשים
לפרטים:04-8249231

לקול הקורא


התזמורת הערבית יהודית מגייסת נגנים לשורותיה

קול קורא