top
תפקיד:
עמיתת הוראה
כתובת:
קומה: 03, חדר: 313, המשכן לאמנויות ע"ש ד"ר ראובן הכט שעות קבלה: בתיאום מראש

מבזקים


יום פתוח באוניברסיטת חיפה

יום פתוח באוניברסיטת חיפה יתקיים ביום חמישי, 20.02.20, בין השעות 16:00-20:00.
הנכם מוזמנים.