top
תפקיד:
עמיתת הוראה
כתובת:
המשכן לאמנויות ע"ש ד"ר ראובן הכט שעות קבלה: בתיאום מראש
תחומי מחקר:
מורה לתיאוריה וביקורת

מבזקים


5 מבזקים DHTML

שבוע פתוח באוניברסיטת חיפה

שבוע פתוח באוניברסיטת חיפה יתקיים
בין התאריכים 04.08-08.08
בין השעות 10:00-16:00
הנכם מוזמנים.