top
תפקיד:
עמית הוראה
כתובת:
קומה: 03, חדר: 313, המשכן לאמנויות ע"ש ד"ר ראובן הכט שעות קבלה: בתיאום מראש
תחומי מחקר:
מורה לג'אז - תולדות הג'אז ואילתור ג'אז

מבזקים


5 מבזקים DHTML

שבוע פתוח באוניברסיטת חיפה

שבוע פתוח באוניברסיטת חיפה יתקיים
בין התאריכים 04.08-08.08
בין השעות 10:00-16:00
הנכם מוזמנים.