top
תפקיד:
עמיתת הוראה
כתובת:
קומה: 03 חדר: 303, המשכן לאמנויות ע"ש ד"ר ראובן הכט שעות קבלה: יום ב', 11:00-10:00, בתיאום מראש
טלפון:
04-8288803
נייד:
פנימי - 8803

מבזקים


5 מבזקים DHTML

שבוע פתוח באוניברסיטת חיפה

שבוע פתוח באוניברסיטת חיפה יתקיים
בין התאריכים 04.08-08.08
בין השעות 10:00-16:00
הנכם מוזמנים.