top
תפקיד:
עמית הוראה
כתובת:
קומה: 03, חדר: 313, המשכן לאמנויות ע"ש ד"ר ראובן הכט שעות קבלה: יום ב', 15:00-14:00, בתיאום מראש
טלפון:
04-
נייד:
פנימי -

מבזקים


5 מבזקים DHTML

שבוע פתוח באוניברסיטת חיפה

שבוע פתוח באוניברסיטת חיפה יתקיים
בין התאריכים 04.08-08.08
בין השעות 10:00-16:00
הנכם מוזמנים.