עמיתי הוראה

גב' מאירה אשר עמיתת הוראה פנימי -
ד"ר ענבל גוטר-אלכסנדרון עמיתת הוראה 04-8288803 פנימי - 8803
ד"ר תומר הישג עמית הוראה 04- פנימי -
ד"ר דורית ברחנא-לורנד עמיתת הוראה
ד"ר עירית יונגרמן עמיתת הוראה
ד"ר דן כהן עמית הוראה
ד"ר מעין צדקה עמיתת הוראה
מר תומר ברוך עמית הוראה
ד"ר וסים עודה עמית הוראה

מבזקים


יום פתוח באוניברסיטת חיפה

יום פתוח באוניברסיטת חיפה יתקיים ביום חמישי, 20.02.20, בין השעות 16:00-20:00.
הנכם מוזמנים.

Link