top

ברכות לפרופ' איתן שטיינברג על זכייתו בפרס ראש הממשלה


ברכות  לפרופ' איתן שטיינברג על זכייתו בפרס ראש הממשלה בקומפוזיציה לשנת 2018.
הפרס מבטא הערכה עמוקה והוקרה על פרי עמלם, על השקידה, ההשראה והיצירתיות, החידוש והתרומה לחברה כולה.

ישר כח!!!
eitan shtainberg

מבזקים


5 מבזקים DHTML

שבוע פתוח באוניברסיטת חיפה

שבוע פתוח באוניברסיטת חיפה יתקיים
בין התאריכים 04.08-08.08
בין השעות 10:00-16:00
הנכם מוזמנים.