top

ברכות לפרופ' תייסיר אליאס

 
ברכות לפרופ' תייסיר אליאס, שיהיה אחד הדוברים הראשיים בכנס הבינלאומי הראשון לחינוך מוזיקלי ויוזמות בקהילה, שהתזמורת הפילהרמונית תערוך בחודש מאי 2017 בשיתוף תכנית "מפתח "לחינוך מוזיקלי ולקשר עם הקהילה. פרופ' אליאס אף מכהן כחבר בוועדה המדעית של הכנס. מטרת הכנס להפגיש חוקרים ותיקים וצעירים עם נציגים של גופים מוזיקה שונים ברחבי העולם. יתארחו בו מיטב החוקרים מתחום המוזיקולוגיה והאתנו-מוזיקולוגיה ואנשי חינוך מובילים מהארץ ומחו"ל.

מבזקים


5 מבזקים DHTML

שבוע פתוח באוניברסיטת חיפה

שבוע פתוח באוניברסיטת חיפה יתקיים
בין התאריכים 04.08-08.08
בין השעות 10:00-16:00
הנכם מוזמנים.