top

אור רוזנפלד

Machine
קורס "יצירה והפקה מוסיקלית", 2013/14, בהדרכת אסף תלמודימבזקים


יום פתוח באוניברסיטת חיפה

יום פתוח באוניברסיטת חיפה יתקיים ביום חמישי, 20.02.20, בין השעות 16:00-20:00.
הנכם מוזמנים.