top

הראל גל

pdf Movements of the faded heart
פרטיטורה שחוברה במסגרת הקורס "כתיבה תזמורתית", 2013/14, בהדרכת פרופ' עודד זהבי

מבזקים


5 מבזקים DHTML

שבוע פתוח באוניברסיטת חיפה

שבוע פתוח באוניברסיטת חיפה יתקיים
בין התאריכים 04.08-08.08
בין השעות 10:00-16:00
הנכם מוזמנים.