top

נטע הילה דנציגר

 pdf פרטיטורה     audio הקלטה  (גרסה מעובדת; מבצעים: דניאל לדרמן, גיטרה חשמלית; נטע דנציגר, פסנתר)
יצירה במסגרת הקורס "הדרכה אישית", 2013, בהדרכת פרופ' איתן שטיינברג

מבזקים


5 מבזקים DHTML

שבוע פתוח באוניברסיטת חיפה

שבוע פתוח באוניברסיטת חיפה יתקיים
בין התאריכים 04.08-08.08
בין השעות 10:00-16:00
הנכם מוזמנים.