top

נטע הילה דנציגר

 pdf עבודה סמינריונית
סמינריון " 'משירי ארץ אהבתי' – מילים וצלילים בשירתה המולחנת של לאה גולדברג", 2011/12, בהדרכת פרופ' עודד זהבי ופרופ' חיה שחם

מבזקים


5 מבזקים DHTML

שבוע פתוח באוניברסיטת חיפה

שבוע פתוח באוניברסיטת חיפה יתקיים
בין התאריכים 04.08-08.08
בין השעות 10:00-16:00
הנכם מוזמנים.