top

נטע הילה דנציגר

 pdf עבודה סמינריונית
סמינריון " 'משירי ארץ אהבתי' – מילים וצלילים בשירתה המולחנת של לאה גולדברג", 2011/12, בהדרכת פרופ' עודד זהבי ופרופ' חיה שחם

מבזקים


יום פתוח באוניברסיטת חיפה

יום פתוח באוניברסיטת חיפה יתקיים ביום חמישי, 20.02.20, בין השעות 16:00-20:00.
הנכם מוזמנים.